Equipes NOTRE-DAME

Equipes Notre-Dame stanowiące dar Ducha Świętego, są ofiarowane małżeństwom całego świata jako pomoc we wzrastaniu i przeżywaniu ich duchowości małżeńskiej.

Spotkania formacyjne odbywają się raz w miesiącu w domach rodzinnych małżeństw.