Duszpasterze

  • Proboszcz:

Ks. mgr lic. Tomasz Chludziński – od roku 2014 – tel. 503-010-074

  • Wikariusz:

Ks. dr Piotr Dębek – od roku 2019 – tel. 668-781-371

 

Wikariusze w historii parafii:

Ks. mgr lic. Zbigniew Pruszyński -w latach 2014-2019